Norah_Vihernurkka
 
 

Norah Thibault

p. 050 563 6068

Ahtaanoja 5

02280 Espoo
norahthibault
@hotmail.com

 

face

Övriga tjänster

Norah_VihernurkkaBehöver din trädgård en ansiktslyftning? Är du på väg att sälja ditt hus eller har ni en större fest på kommande? Eller kanske har trädgården bara blivit vildvuxen och tappat formen?


Jag erbjuder knep och knåp samt små tjänster
för att lösa dessa vardagsproblem:

 

Beskärning och forming.Genom att beskära och forma befintlig vegetation samt att gallra bort från det gamla kan du på ett enkelt sätt få en ny trädgård.


Nytt liv i gammal gräsmatta.
Genom att "lufta" och "toppdressa" en gammal gräsmatta ger vi den nytt liv utan att den helt behöver förnyas.


Lättskött trädgård.
Kantskärning av rabatter, utläggning av fiberduk och barkflis under buskage och häckar gör trädgården mera lättskött.


Skötselplan och tillfällig hjälp.
Ta hjälp till trädgården till exempel tre gånger per år: vår, sommar och höst. Vi utarbetar tillsammans en skötselplan. Du väljer och bestämmer hur mycket du vill ha hjälp med.